మీరు ఏ సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారు…

మీరు ఏ సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారు… అంటే ఠ‌క్కున చెప్పేస్తారు. కానీ, ఏ తెలుగు సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారు అంటే చెప్ప‌లేరు. అందుకే మీ కోసం ఆ తెలుగు సంవ‌త్స‌రాలు

Read more

దశావతారాలు గురించి మీకు తెలియని క్రొత్త విషయాలు

దశావతరాలు అది మహా విష్ణువు యొక్క దశావతారాల గురించి తెలుసు కదా….. 🔆 మొదటి అవతారం మత్స్య అవతారం. అది నీటిలో ఉంటుంది. అలాగే సృష్టి కూడా

Read more

కాకినాడవాసిగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ…

మా కాకినాడ విశిష్టతలు : 1) న్యూయార్క్ నగరము మాదిరిగా వీధులు రూళ్ళకర్రతో గీసినట్టు సమాంతరంగా ఉండి, కూడళ్ళలో ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉండడం ఈ నగర ప్రత్యేకత.

Read more